Profil

Ole Christensen
Indehaver af praksis
Anciennitet som praktiserende læge: 38 år
Speciale i almen medicin